Misyon & Vizyon

MİSYON

Üyelerin ihtiyaçları ve beklentilerini, ilgili mevzuata bağlı kalarak,  en yüksek standartta karşılamak, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlayarak üyelerine yol göstermek, üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyarak, onları her platformda güçlü bir şekilde temsil etmektir.

VİZYON

Kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde;

-      Üyelerle bire bir temasta bulunarak, üye memnuniyetinde sürekliliği hedefleyen

-      Üyelerin kurumsallaşma sürecine rehberlik ederek, rekabet gücünü artıran

-      Bölgesel kalkınmayı amaç edinerek, ilin kalkınma sürecinde aktif rol oynayan

bölgesinde öncü ve lider bir Oda olmak

Etkinlik Takvimi

Amasya Haritası