Ticaret Sicili

 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicili Yönetmeliği diğer tüzük ve yönetmelikler çerçevesince,  gerçek ve tüzel kişilerin tescil ve ilanını yapmak,  
 • Firmaların sicil dosyalarını düzenlemek saklanmasını sağlamak,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği mevzuatı uyarınca istenen belge ve bilgileri sicil kayıtlarına göre vermek, istihbarat yapmak,
 • Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin durumlarında meydana gelen değişikliklerin tescilini yapmak,
 • Ticari İşletme Rehini ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tacirler hakkında yazılı olarak talep ettikleri sicil kayıtları ile ilgili bilgileri vermek ve belgeleri düzenlemek,
 • Tacir niteliğinde bulunduğu saptanan firmalara ticaret siciline tescil ve Oda’ya kayıt için gerekli olan yasal işlemlerle ilgili hatırlatmayı yapmak, yükümlerini yerine getirmeyenleri resen kayıt etmek,
 • Kuruluş ve değişiklik tescillerini ve diğer belgeleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmak üzere kabul etmek,
 • Firmaların kuruluş ve sermaye artış tescillerinin sonrasında Rekabet Kurumu adına tahsil edilen sermayenin ¼ ni Rekabet Kurumuna bildirmek
 •  Firma kuruluş ve tescillerinden sonra ilgili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak,
 •  Sicil Kayıtlarının faal olarak devam ettiğini çeşitli belgeler üzerine şerh onaylamak,
 •  Sicil gazetelerinin suretini vermek,
 •  Üçüncü kişilerin müseccel tacirler hakkında yazılı olarak istedikleri sicil kayıtları ile ilgili bilgileri vermek ve belgeleri düzenlemek,
 •  İlgili makam tarafından iflas ettiği veya konkordato talebinde bulunduğu bildirilen firmaların bu durumlarını kayıtlara geçirmektir.

Etkinlik Takvimi

Amasya Haritası