Oda Sicili

 • 5174 sayılı Odalar kanunu ile tüzük ve yönetmelikler çerçevesince ticaret sicili memurluğu tarafından tescil ve ilanı yapılan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin odaya kaydını yapmak,
 • Yeni kayıt işlemlerini bilgisayar ortamına aktarmak,
 • 5174 sayılı Mevzuat uyarınca istenen bilgi ve belgeleri sicil kayıtlarına göre vermek,
 • 5174 sayılı Mevzuat uyarınca üyenin talebi üzerine istenilen belgeleri tanzim etmek
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından istenen firma istihbarat bilgilerini talebe bağlı olarak yazılı ve sözlü cevap vermek,
 • Sicil kayıtlarının devam ettiği ve devam etmediği ile ilgili çeşitli belgeler üzerine şerh koyarak onaylamak,
 • Firmaların durumlarındaki değişiklikleri sisteme işlemek,
 • İlgili makamlarca iflas ettiği veya konkordato talebinde bulunan firmalarla bilgi verilmesi durumunda oda dosyalarına işlemlerini yapmak,
 • Odaya bağlı üyelerimizin yanında çalışan çırakların, çıraklık okuluna devamı durumunda çıraklık dosyalarını tutmak, kayıt işlemlerini yapmak ve nakil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Bağ-kur formlarını üye sicil bilgilerine göre onaylamak,
 • Mevcut üyelerin kayıtlarında meydana gelecek değişiklikleri yapmak ve bilgisayar ortamına aktarmak,
 • Yönetim Kurulu karalarını yazmak, imzalatmak ve dosyalanmak üzere Genel Sekretere vermek.

Etkinlik Takvimi

Amasya Haritası