Genel Sekreter Yardımcısı

  • Genel Sekreterin olmadığı zamanlarda yerine Yönetim Kurulu kararıyla vekâlet etmek.
  • Üst yönetimden, kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerin yerine getirilmesine dair desteği sağlamak,
  • Müşteri tatmininin artırılması amacına yönelik olarak, müşteri şartlarının belirlenmiş ve yerine getirilmiş olmasını sağlamak.
  • Kendisine bağlı birimlerin koordineli bir biçimde çalışmasını sağlamak,
  • Genel Sekreterin olmadığı durumlarda oy kullanmama koşulu ile Meslek Komiteleri, Yönetim Kurulu, Meclis Toplantıları, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına katılmak.
  • Kuruluşun temsilini gerektiren durumlarda dış kuruluşlarla ilişkilerin yürütülmesi,
  • İhracatla ilgili belgelerin ve suretlerin tanzimi, kontrolü ve onay işlemlerini yürütmek,
  • .Genel Sekreterin yönlendirdiği idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek,
  • Odanın vermiş olduğu belgelerin düzenlenmesi için bilgilerin toplanmasını sağlamak,
  • Toplantı davetiyelerinin ve gönderiminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak,

Etkinlik Takvimi

Amasya Haritası