Yönetici Asistanı

  • Yönetim Kurulu Başkanının randevularını ayarlamak ve toplantılarını takip etmek,
  • Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen yazıların takibini sağlanmak,
  • Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilecek talimatlarıyerine getirmek.
  • Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen işlemlerin takibini yapmak ve kayıt altında tutmak.
  • Yönetim Kurulu Başkanlığı haftalık gündem takibinin yapılması ve organizasyonların düzenlenmesini sağlamak,
  • Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen ziyaretçilerin ve misafirlerin karşılamasını ve uğurlamasını sağlamak,
  • Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile personelin önemli günlerinin takibini yaparak, gerekli olan hediye işlemlerini yerine getirmek,
  • Aylık, yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
  • TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun sekretaryasını yürütmek,
  • TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu’nun sekretaryasını yürütmek.

Etkinlik Takvimi

Amasya Haritası